Gegevens Advendo

Opgericht: 4 mei 1932

Ingeschreven in het verenigingsregister:
Aangenaam Door Vermaak En Nuttig Door Ontspanning.

Gehuisvest op het sportterein Kadijkje, Bastenakenstraat te Breda

 

Oude logo van Advendo
 
Terug naar homepage

Geschiedenis Advendo

  • Hoe het begon
  • 1970 - 1982
  • 1983 - 1992
  • 1992 - Heden
  • Foto's

Nog meer foto's!
Bekijk ook de overige foto's uit het archief!

     
 
 
 

Hoe het begon

1932 - 1970

Het begon allemaal in 1932, op een stuk wei achter cafe "De Druif" aan de Terheijdensweg. Via een echt voetbalveld aan de Speelhuislaan vestigde ADVENDO zich in 1952 op het sportpark "het kadijkje". Een prima lokatie, eerst gedeeld met PCP en later met WVV (Willibrordus) in een nieuw stadgedeelte, namelijk de wijk Biesdonk in Breda-Noord. In het seizoen 1969/70, na het samengaan met de jeugdclub LVV (Liniekwartier Voetbal Vereniging), was het ledental opgelopen tot 435 en kreeg AVENDO de beschikking over het gehele complex. Ons eerste team speelde toen in de 4e klas KNVB.

 

 

 

 

Advendo 4, kampioen 3e klas, afd. Noord-Brabant. Seizoen 1950 - 1951

Advendo 4, kampioen 3e klas, afd. Noord-Brabant. Seizoen 1950 - 1951

 
 

Advendo 3, kampioen 1961 - 1962

Advendo 3, kampioen 1961 - 1962

 

 

 

 

Advendo 1, kampioen 1962 - 1963

Advendo 1, kampioen 1962 - 1963

 
 


Advendo 1 Kampioen 1979 - 1980

Advendo 1 Kampioen 1979 - 1980

 

1970 - 1982

De periode 1970-1982 kenschetste zich door de vele aktiviteiten. Hoogtepunten hierin waren de vele bouwaktiviteiten van o.a. onze kantine (geopend op 25 april 1970), de renovatie en nieuwbouw van kleedlokalen in 1982, de totstandkoming van een nieuwe ruime bestuurskamer en een uitgebreide gemoderniseerde keuken van de kantine. Tevens kregen we in de periode 1972/74 de beschikking over een lichtinstallatie zowel t.b.v. het trainingsveld als op het hoofdveld. In 1982 is in de jubileumkrant uigegeven t.g.v. het 50-jarig bestaan, te lezen de zorgen omtrent een wachtlijst voor nieuwe leden van zowel jong en oud. Advendo telt in dat jaar 650 leden met 42 spelende elftallen en ca. 100 kaderleden.

 
 

1983 - 1992

Via een promotie in het seizoen 1984/85 speelde ons eerste elftal in de 3e klasse KNVB, maar tevens moest de secretaris in zijn jaarverslag aan de ledenvergadering constateren dat er een duidelijke terugloop van leden was.

De vergrijzing van onze wijk had niet alleen gevolgen voor de daarin gevestigde scholen, maar ook voor de aanmelding van nieuwe jeugdleden.

De periode 1983-1992 kenschetste zich duidelijk als een periode, ondanks alle activiteiten die werden georganiseerd en ondanks de inzet van vele actieven leden in commissies en van trainers en leiders, waarin het ledental terugliep. In 1992 was ons ledental 325, in vergelijking met 1982 is dit een halvering. Een en ander had tevens tot gevolg dat het prestatieniveau van ons eerste elftal een neerwaartse spiraal vertoonde.

 
   

1992 - heden

Vanaf 1992 zien we langzamerhand een licht herstel in het aantal leden. Het eerste elftal bestond in 1992 uit een jonge groep die nog jaren het vlaggeschip van de vereniging kon vertegenwoordigen. Dat dit ook noodzaak was, blijkt uit het feit dat de basis van het eerste elftal ruim 10 jaar niet veranderde. Vanuit de jeugd stroomde er geen talenten door omdat er simpelweg geen jeugd was om door te stromen. Het eerste elftal haalde wisselvallige resultaten en promoveerde naar en degradeerde regelmatig uit respectievelijk de vierde en vijfde klasse.

Eind jaren 90 kwam er weer hoop op doorstomende jeugd en kon de inmiddels oude garde aan stoppen denken. Nu (2003) bestaat het eerste elftal uit louter jonge enthousiaste voetballers variërend in de leeftijd van 17 tot 22 jaar. Hier kan Advendo nog jaren mee vooruit.

Op dit moment bestaat Advendo uit zo'n 425 leden en zien we voldoende perspectieven voor de toekomst. Uit de vele jeugdleden, de enthousiaste begeleiding, de trouwe senioren, alle medewerkers en het gemotiveerde bestuur blijkt dat Advendo leeft en nog tientallen jaren door kan. Bij het eerst volgende jubileum, namelijk het 75 jarig bestaan, zal er feestelijk uitgepakt worden en zal een jubileum worden om nooit te vergeten.